Vergaderrooster

Vergaderdata van de MR voor het schooljaar 2017-2018 zijn:

31 oktober 2017
9 januari 2018
6 maart 2018
17 april 2018
5 juni 2018


Er zullen nog 1 of 2 vergaderingen worden gepland rondom de formatie.