Vergaderrooster

Vergaderdata van de MR voor het schooljaar 2022-2023 zijn:

12 september 2022
17 oktober 2022
12 december 2022

13 maart 2023

22 mei 2023
26 juni 2023