Kanjertraining

Kanjertraining is een zeer succesvolle training voor kinderen, die sociaal onhandig zijn en niet lekker in hun vel zitten. Kinderen die bijvoorbeeld te verlegen zijn, aggressief zijn, overal een grapje van maken, verdrietig zijn, gepest worden, anderen pesten, weinig zelfvertrouwen hebben, of weinig vriendjes en vriendinnetjes hebben. 

De kanjertraining heeft als doel dat het individuele kind zich gesterkt voelt, meer vertrouwen heeft, beter grip heeft op sociale situaties en zijn/haar gevoelens beter kan uiten. Het werken in groepen heeft hierbij een gezonde wisselwerking. In de training leren de kinderen onderscheid te maken in manieren van reageren. De wijze waarop kinderen reageren heeft te maken met hun zelfbeeld en opvattingen over de buitenwereld. Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van verschillende gekleurde petten. De petten staan symbool voor hoe je je kunt gedragen. Zo kan men zich gedragen als:
 

  Het aapje (rode pet): Deze probeert contact te krijgen door met de zwarte pet mee te doen en overal een grapje van te maken. De rode pet neemt niets en niemand serieus.
  Het konijn (gele pet): Deze denkt dat hij minder waard is dan anderen, is vaak bang en heeft last van faalangst.
De pestvogel (zwarte pet): Deze vindt zichzelf geweldig; alle anderen deugen niet en hij bepaalt zelf wel wat hij doet.

De tijger (witte pet): Dit is een kanjer. Een kind dat assertief, maar niet agressief is en zich in allerlei situaties goed weet te handhaven, is een Kanjer.

Tijdens de training komen tal van onderwerpen aan de orde zoals:

  • Gespreksvaardigheid
  • Interesse tonen
  • Mening durven geven
  • Stoppen met treiteren
  • Zelfvertrouwen
  • Trots zijn
  • Uit slachtofferrol stappen
  • Heft in eigen hand nemen

Kernwoorden zijn: vertrouwen, veiligheid en wederzijds respect.