Notulen medezeggenschapsraad

De agenda en notulen van 2022 - 2023 vindt u hieronder.

- Notulen d.d. 17-10-2022

De agenda en notulen van 2021 - 2022 vindt u hieronder.
- Notulen d.d. 27-06-2022