Ouderraad

Op onze locatie is een groep ouders actief die in samenwerking met de teamleden allerlei activiteiten voor de kinderen organiseren, de ouderraad (OR). Wij hechten als school veel waarde aan deze zeer enthousiaste groep mensen, omdat zij het mogelijk maken dat activiteiten zoals Sinterklaasfeest, Kerstviering, lenteontbijt, schoolreis, afscheid van groep 8, enz. elk jaar op goed verzorgde wijze plaatsvinden.
De ouderraad stelt de ouders per locatie jaarlijks op de hoogte van hun activiteiten. Zij evalueert de activiteiten van het voorgaande schooljaar, presenteren hun plannen voor het komende schooljaar en legt financiële verantwoording af voor de besteding van de ouderbijdrage.
Lid worden van de ouderraad kan door u als kandidaat aan te melden. Bij meerdere kandidaten wordt een verkiezing georganiseerd. Het huishoudelijk reglement en de notulen van de vergaderingen liggen op elke locatie ter inzage in de teamkamer.


De ouderraad locatie De Leilinde

Voorzitter Vacature
Secretaris Wisselend
Penningmeester Marisca Bass
  Emine Yimaz
  Wouter van der Wijst
Algemene ouder leden Danielle de Groot
  Tibi Martina
  Debby den Hertog
  Sabrina de Heer
  Esma Yoseph   
  Marleen Ruigrok
  Nora El Mansouri
  Melissa Broer
  Danny Bok
  Sharon Nielsen
Bankrekening NL81INGB0004063347
  t.n.v. Vereniging Ouderraad De Leilinde