Oudertevredenheidsonderzoek

In april/mei 2023 is door onze ouders een oudertevredenheidsonderzoek ingevuld. Hieronder vindt u de uitkomsten van dit onderzoek.

Het gemiddelde cijfer dat we vanuit ouders hebben gekregen is een 8,1. We zijn hier uiteraard zeer trots op!

Vanuit het oudertevredenheidsonderzoek kwamen als positiefste punten (score 8.3 of hoger) naar voren: 
  • Kan met vragen altijd bij de leerkrachten terecht
  • Bereikbaarheid
  • Schoolleiding bereikbaar
  • Schoolleiding algemeen
  • Sfeer
  • Informatievoorziening
  • Fijn om naar school te gaan
Ontwikkelpunten vanuit het onderzoek zijn: 
  • Manier van toetsen
  • Omgang met pestgedrag