Peuterspeelgroep

Peutergroep "De Leilinde" 

Op De Leilinde hebben we een reguliere Peutergroep vanaf 2 jaar, in samenwerking met Wasko. We werken op deze peuterspeelgroep met de daltonvisie en een doorgaande lijn naar groep 1.

U kunt uw kind opgeven voor de peuterspeelgroep via de site van Wasko.

Wanneer?
De peuterspeelgroep draait op twee dagdelen: op dinsdag- en donderdagochtend.
 
Leiding 
De leiding van de peuterspeelgroep bestaat uit:
     
 Angelique Verheul    Anita van 't Verlaat


Werkwijze
Op de peuterspeelgroep staat het spelen centraal, dat is het middel. Het doel is een leeromgeving te creëren waarbinnen kinderen uitgedaagd worden zich te ontwikkelen naar hun vermogen. De werkwijze in de groep sluit aan bij de werkwijze in de kleutergroepen van De Leilinde. 

Kosten
De kosten voor peuterspeelgroep De Leilinde kunt u via Wasko aanvragen. 


 
Aanmelden
Hebt u interesse en/of wilt u uw zoon/dochter opgeven voor peuterspeelgroep De Leilinde? Schrijft u zich dan in via http://www.wasko.nl/opvang/peuterspeelzaal/inschrijven-wijzigen