Enneagroep

De betekenis van Ennea is negen, dus een negende groep. Aan deze groep nemen kinderen van de groep 5 t/m 8 deel, één dagdeel per week, dit gedurende het hele schooljaar. 

We bieden in de Enneagroep vakken aan die meer tegemoet komen aan het ontwikkelen en behouden van specifieke talenten.  

De Enneagroep vindt plaats op donderdag onder leiding van Erin van Duren. 

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 is er een specifiek aanbod in de groepen zelf. We maken hiervoor gebruik van het Pluspakket. 

Criteria: en/of 

  • Het kind moet een hoge intelligentie hebben 
  • A of A +  scoren op alle vakken afgenomen met CITO 
  • Het kind moet gemotiveerd zijn 
  • Doorzettingsvermogen bezitten, wil om te leren 
  • Het kind moet creatief zijn, creërend denkvermogen hebben, in staat tot ongebruikelijke oplossingsmethode en gedachteconstructies 
  • Onderpresteerder zijn 

Deze leerlingen krijgen de reguliere leerstof compact aangeboden, zodat er tijd vrij komt om deel te nemen aan de Enneagroep. Tijdens de weektaak kan er gewerkt worden aan de Enneaopdrachten.