Veiligheid

Bij ons op school vinden we het zeer belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. Hierdoor durven en kunnen ze zichzelf zijn. We geven bij ons op school Kanjertraining, waardoor kinderen leren hoe je jezelf kunt zijn en hoe je met de ander omgaat. Door de kinderen te leren samen te werken in de groep, kunnen ze dit ook tijdens het werken inzetten. Schoolbreed leren we de kinderen om voor elkaar te zorgen en zich verantwoordelijk te voelen voor een ander. Dit doen we bijvoorbeeld tijdens het tutorlezen, waarbij oudere kinderen samen lezen met jongere kinderen. Bijkomend voordeel is dat alle kinderen van de school elkaar kennen en zich veilig voelen in de school.

Om dit te monitoren, nemen we tweemaal per jaar bij de leerlingen van groep 5 t/m 8 de leerlinglijsten van Zien! af. Vanuit Zien! ontvangen we na de afname de resultaten ten opzichte van de landelijke resultaten. We zijn dan ook erg trots dat de leerlingen bij ons op school zich veiliger voelen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 

 

 

Welbevinden 

Pestbeleving 

Veiligheidsbeleving 

 

Leilinde 

Landelijk 

Leilinde 

Landelijk 

Leilinde 

Landelijk 

Augustus 2020 

3,15 

2,33 

3,65 

2,99 

3,34 

2,57