Opvang

Vanuit de hele stichting wordt voor opvang samen gewerkt met Wasko.
Op onze locatie kunt u kiezen voor 
BSO
Peuterspeelzaal