Peuterspeelgroep

Peutergroep "De Boomhut" 

Op De Leilinde hebben we een reguliere Peutergroep, in samenwerking met Wasko.

U kunt uw kind opgeven voor de peuterspeelgroep via de site van Wasko.

De Boomhut
We hebben gekozen voor de naam 'De Boomhut', omdat deze uitdaagt tot spelen en goed past bij De Knotwilg en De Leilinde. We werken op deze peuterspeelgroep met de daltonvisie en een doorgaande lijn naar groep 1.

Wanneer?
De peuterspeelgroep draait op twee dagdelen: op dinsdag- en donderdagochtend.
 
Leiding 
De leiding van de peuterspeelgroep bestaat uit:
     
 Angelique Verheul    Anita van 't Verlaat


Werkwijze
Op de peuterspeelgroep staat het spelen centraal, dat is het middel. Het doel is een leeromgeving te creëren waarbinnen kinderen uitgedaagd worden zich te ontwikkelen naar hun vermogen. De werkwijze in de groep sluit aan bij de werkwijze in de kleutergroepen van De Leilinde. 

Kosten
De kosten voor De Boomhut kunt u via Wasko aanvragen. 


 
Aanmelden
Hebt u interesse en/of wilt u uw zoon/dochter opgeven voor De Boomhut? Schrijft u zich dan in via http://www.wasko.nl/opvang/peuterspeelzaal/inschrijven-wijzigen