Verdeling taken

 
Directeur:
Vic Michielse 
ICT/Moderne Media:
Louise Witvliet
 
 
Adjunct directeur:
Emmy van der Wouden
Vakleerkracht gym:
Dyanthe de Boer
 
   
Interne leerlingenzorg:
José Lops